Kennelpiiri tiedottaa

Kennelpiiri on luonut suurpetoarviointikaavakkeen kokeisiin. Kaikissa käyttökokeissa tämä kaavake tulisi täyttää ja lahettää koepöytäkirjojen kanssa koepöytäkirjantarkastajalle.
Kokeen järjestäjät tulostakaa kaavake ja täyttäkää se !

 Suurpetoarviointilomake kokeissa täytettävä.pdf

Päivitetty: 22.5.2019 / Jukka Lindholm