Näyttelytoimikuntien koulutus

Näyttelytoimikuntien koulutus järjestetään 11. tai 12.11.2017, päivä ja paikkakunta tarkentuvat myöhemmin. Koulutus on tarkoitettu kaikille Kymenläänin kennelpiirissä näyttelyjä järjestäville toimikunnille.

Näyttelyn järjestämisohjeista: Näyttelysihteerin on osallistuttava toimikunnille mahdollisesti järjestettäville neuvottelupäiville. Kansainvälisen ja kaikkien rotujen näyttelynjärjestäjän on kustannuksellaan kutsuttava näyttelyohjaaja jokaiseen näyttelytoimikunnan kokoukseen ellei näyttelyn sihteeri ole osallistunut toimikunnille mahdollisesti järjestettäville neuvottelupäiville.

 

***

Näyttelytoimikunnille 26.1.2014 pidetyn koulutuksen materiaali:

Toimikuntien koulutus: Toimikuntien koulutus 2014.pdf

Tehtävälista: Tehtävälistamalli.rtf

Tuomarisihteerille: Tuomariasiaa.pdf

 

Päivitetty: 30.4.2017 / Jukka Lindholm